Edukacija

Najvažniji dio!

Jedna od najvažnijih stvari u kontekstu dizajna svjetla, a kojom se bavi LUMIGEA, svakako je edukacija. Mi iskreno vjerujemo da se tek dobro educirani ljudi, koji posjeduju neki urođeni talent te imaju praksu iza sebe, mogu kvalitetno bavit dizajnom svjetla. Tek kad je riječ o takvim stručnjacima, investitori mogu računati na optimizirane projekte i u tehničkom ali i u financijskom smislu.

Cilj: Usvajanje naprednih znanja o svjetlu i rasvjeti

Misija: Postati vrhunski dizajner svjetla

Sadržaj:

 1. Ljudsko oko
 2. Percepcija, psihologija
 3. Izvori svjetla i predspojne naprave
 4. Navigacija kroz kataloge
 5. Tipovi svjetiljaka
 6. Osnove svjetlotehničkih izračuna
 7. Formulacija projekta
 8. Rekapitulacija

Metode učenja:

 1. Prezentacije
 2. Diskusija
 3. Radionice

Radne Metode:

 1. Frontalna
 2. Individualna
 3. Groupna
 4. Timska

Lekcije / radionice (odnos): 40 : 60

Tehnologija školovanja:

 1. Audio - vizualna
 2. Flip chart
 3. PC & Projektor
 4. Ostala konkretna pomagala i uzorci

Ocjenjivanje: na kraju semestra / godine

 • Evaluacijski indikatori:

  1. Indikator efikasnosti
  2. Indikator utjecaja
  3. Indikator odnosa
  4. Indikator uporabivosti
  5. Indikator održivosti

 • Evaluacijske metode:

  1. Završni ispit (pismeni)
  2. Završni ispit (usmeni)
  3. Uspjeh na radionicama
  4. Parametri fleksibilnosti
  5. SWOT analiza

Cijena: 2.200,00 € / godinu

Kontaktirajte nas za više informacija

Znanje smo prikupili kod slijedećih institucija:

brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Potvrdili su nas:

brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo